ביוזמת ארגון "לב מלכה": יום חוויה ותפילה לילדים חולים ● הרב אהרן אברמן יו"ר ארגון 'לב מלכה' "הילדים מגיעים להעתיר בתפילה לקראת תקופת טיפולים נוספת"