לב מלכה מחזקת את חיילי צה״ל ע"י פרויקט התרמות נפרד לא על חשבון הילדים האונקולגים

רק בזכותכם, המתנדבים, התורמים והשותפים שלנו -
נוכל להמשיך בפעילות השוטפת בכדי לסייע לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם