שקיפות

ארגון לב מלכה פועל בשקיפות,
ובכפוף לדרישות הרשויות, להלן מסמכי הארגון:

אישור ניהול ספרים

להורדה - לחץ כאן

אישור ניהול תקין

להורדה - לחץ כאן

ניכוי מס לפי סעיף 46

להורדה - לחץ כאן

תעודת רישום עמותה

להורדה - לחץ כאן

אישור מלכ"ר

להורדה - לחץ כאן

תעודת ניכוי מס במקור

להורדה - לחץ כאן